Devletşah'ın Teẕkire'sinde (s. 196-197) Şems'in sorusu, 'Mücâhede, riyâzet, ilim tahsili ve tekrarından maksat nedir?' şeklindedir. Mevlânâ buna, 'Sünnet ve şeriat edeplerini bilmektir' cevabını verince Şems, 'Bunların hepsi zâhire mütealliktir' demiş, Mevlânâ'nın, 'Bunun üstünde daha ne vardır?' şeklindeki sorusuna da, 'İlim odur ki insanı mâlûma ulaştırır' diyerek Senâî'nin, 'Cehâlet seni senden almayan bir ilimden daha kıymetlidir' anlamına gelen beytini okumuştur. Mevlânâ bundan çok etkilenmiş ve bu olayın ardından kitap mütalaa etmekten ve ders okutmaktan vazgeçip sürekli Şems ile birlikte olmuştur.

Diğer Videolar