Eserinde Harakani´ye geniş yer ayıran Attar, Abdülkerim el-Kuşeyri´nin, ´´Harakan´a gittiğimde Ebü´l Hasan´ın heybeti ve haşmeti bana o kadar tesir etti ki dilim tutuldu.´´ (Tezkiretü´l-evliya, s. 676) dediğini nakleder.

Diğer Videolar