İlâhî ente maksûdî ve rıdâke matlûbî
"Allahım, maksadım sensin; arzum senin rızandır."
Müderris Şeyh Hacı Abdullah Efendi (1807-1903), Konya'nın Bozkır kazası Karacahisar köyünde doğmuştur. Hacı Abdullah Efendi, 1833-1903 yılları arasında tam yetmiş yıl Seydişehir'de eğitim ve irşat faaliyetlerinde bulunmuş, bundan dolayı Osmanlı uleması ve mutasavvıfları arasında "Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi" adıyla tanınmıştır.

Diğer Videolar