Şeyh Ali Semerkandî, Hicrî 720 / Miladî 1320 yılında İsfahan'da doğmuştur. Babası Yahya Efendi'dir. İkinci Halife Hz. Ömer'in torunlarındandır Küçük yaşta Kur'ân-ı Kerim'i ezberledi ve çeşitli kıraatlere göre okumasını öğrendi. Tahsilini Semerkant'ta tamamladıktan sonra Buhara'ya giderek Alâeddin Buharî'nin talebesi oldu ve dinî ilimler ile tasavvufta kemale erdi. Kendisine 'Mekke'ye doğru' denilince harekete geçerek yolculuğa çıkıp Mekke'ye kadar geldi. Mescid-i Haram'da 14 yıl İmam-Hatip olarak görev yaptı. Medine-i Münevvere'ye giderek Peygamber Efendimiz (S.AV.)'in kabrinin bulunduğu Ravza-ı Mutahhara'da 7 yıl türbedarlık yaptı... Büyük alimlerimizin, gönül yolcularının hayat hikayeleri... Gönül Sultanları, TRT Diyanet'te.

Diğer Videolar