Hayreddin Efendi, Halvetiyye tarikatının dört ana kolundan Cemâliyye'nin pîri, Çelebi Halîfe diye bilinen Cemâl-i Halvetî'nin yanında yetişmiştir. Pîrdaşı Sünbül Sinan Efendi, Cemâl-i Halvetî'den sonra İstanbul'da Koca Mustafa Paşa Dergâhı'nda posta oturduğunda Hayreddin Efendi'nin dergâhta bir müddet vazife gördüğü belirtilmektedir. Ardından Bolu'ya gönderilmiştir.
Büyük alimlerimizin, gönül yolcularının hayat hikayeleri... Gönül Sultanları, TRT Diyanet'te.

Diğer Videolar