Gençlik Eğitimleri

Her geçen gün dini ve kültürel değerlerini yitiren, örf ve ananelerinden uzaklaşmaya yüz tutan toplumumuza, başta gençlerimize ve çocuklarımıza; bilgiyi, ahlaki değerleri, muhabbeti ve hikmeti paylaşmayı arzuluyoruz.

Temel İslâm bilimleri, eğitim bilimleri, İslâm kültür tarihi, hadis ve tasavvuf edebiyatı gibi alanlarda ülkemizin tanınmış akademisyenlerinin ve araştırmacılarının değerli katkılarıyla hizmet hayatını sürdüren kurumumuz, bu alanda yayınları ve eğitim faaliyetleri ile bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Temel değerlerimizi ayakta tutmak, unutulmaya yüz tutanları ise ihya etmek başlıca gayemizdir.

Bu amaç doğrultusunda derneğimizde:

GENÇLERE DÖNÜK HİZMETLER:

*Kur´an-ı Kerim ve Siyer eğitimi,

*Tarih ve kültürümüzün orijinal dilinden okunup anlaşılması için Arapça ve Osmanlıca kursu,

* Ney, Hat, Kaligrafi, Tezhib, Ebru gibi İslam Sanatları alanlarında atölye çalışmaları,

*Değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek gayesiyle değerler eğitimi,

*Eğitimciler ve öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerin okul derslerine destek çalışmaları,

*Öğrencilere yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri,

*Öğrencilerimizin okul derslerine dönük araştırmalar yapmak için kütüphane ve internet hizmeti,

*Nitelikli dergiler ve yayınlardan istifade etmelerine imkân hazırlama, okuma alışkanlıklarını geliştirme,

*Çocuklara ve gençlere yönelik izcilik ve spor,

*Tarihi mekânlara kültür gezileri.

Diğer Yazılarımız