Yüce Sultânım Derde Dermânım
Nutuk : Yunus Emre Kuddise Sırruh
Beste : Zekâî Dede
Makam : Sûzidil

Diğer Videolar